PhD hab. eng. Jędrzej Wierzbicki

E-mail: jwi@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6044
Room: 251

Job title: associated professor, head of department

 

Courses:

 • Advanced engineering geology
 • Soil mechanics
 • In situ geotechnical tests
 • Civil engineering – earth works
 • Descriptive geometry and technical drawing

 

Jędrzej Wierzbicki

Research interests:

 • advanced in situ soil investigations (CPTU, DMT)
 • geostatistics
 • engineering - geology modeling
 • overconsolidation effect in soft soils

 

 

Abstracts

 

Publications

2017

 • Grabiec A., Starzyk J., Stefaniak K., Wierzbicki J., Zawal D., 2017 – On possibility of improvement of compacted silty soils using biodeposition method. Construction and Building Materials, 138: 134-140.
 • Tschuschke W., Wróżyńska M., Wierzbicki J., 2017 – Quality control for the construction of a tailings dam. Acta Geotechnica Slovenica, 2017/1: 3-9.
 • Smaga A., Wierzbicki J., Wierzbicki M., Hammerling M., Radaszewski R., 2017 – The analysis of factors influencing the dynamics of lowland riverbed erosion downstream of the Jeziorsko reservoir dam (central Poland). Geological Quarterly, 61(4): 926-933.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2017 – Perspektywy rozwoju i wykorzystania badań in situ w dokumentowaniu geotechnicznym. Geoinżynieria drogi mosty tunele, 2017/2: 38-47.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2017 – Koncepcja budowy modelu sztywności podłoża na podstawie badań CPTU z wykorzystaniem analizy funkcyjnej. [W:] Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Bzówka J., Łupieżowiec M. (red.), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 341-352, ISBN 978-83-7880-446-8.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Smaga A., 2017 – Initial shear modulus of soils of different origin from CPTU & DMT. [W:] In situ and laboratory characterization of OC subsoil. Młynarek Z., Wierzbicki J. (red.). Exemplum, Poznań, ISBN 978-83-6269-031-2.

2016

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Lunne T., 2016 – Identification of the influence of overconsolidation effect on subsoil’s stiffness by a CPTU method. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 437-442.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W.,  2016 -Use of CPTU for the assessment of the stiffness model of subsoil. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 1241-1246.
 • Wierzbicki J., Smaga A., Stefaniak K., Wołyński W.,  2016 –  3D mapping of organic layers by means of CPTU and statistical data analysis. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 1481-1486.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Lunne T., 2016 – On the influence of overconsolidation effect on the compressibility assessment of subsoil by means of CPTU and DMT.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation, 48(3): 189-200.
 • Wierzbicki J., Radaszewski R., 2016 – O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich. Przegląd Geologiczny, 61(9): 694-700.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2016 – Czynniki wpływające na interpretację sondowań statycznych i badań dylatometrycznych w osadach aluwialnych i eolicznych. [W:] Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Szymczak-Graczyk A. (red), ProDruk, Poznań: 391-406, ISBN 978-83-6424-668-5.
 • Wierzbicki J., 2016 – Session report – General site characterization. Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 173-179.

2015

2014

 • Wierzbicki J., Smaga A., 2014 – Repeatability analysis of geoengineering layers in river valley (in Polish). Przegląd Geologiczny 62, 10/2: 721-726
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Gogolik S., Bogucki M., 2014 – Shear strength and deformation parameters of peat and gyttja from CPTU, SDMT and VT tests. [In:] CPTU and DMT in soft clays and organic soils, Młynarek Z., Wierzbicki J. (ed.). Exemplum, Poznań: 193-210
 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2005 – Selected criteria determining alluvial deposits for earthen structures. [In:] Geotechnics of Road and Rilways, Brandl H., Adam D. (ed.). ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein, Wien: 1123-1128

2013

 • Górski K., Ignatowicz R.L., Wierzbicki J., Mazur R., Mazurkiewicz J., 2013 – The numerical calculations of influence of underpinning on foundations settlement. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXV, No. 4: 47-63.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2013 – Evaluation of deformation parameters of organic subsoil by means of CPTU, DMT, SDMT. Architecture, Civil Engineering, Environment, No. 4/2013: 51-60.

2012

 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2012 – Geotechnical parameters of alluvial soils from in-situ tests. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. IBW PAN, vol. 59(1): 3–22 .
 • Z. Młynarek, J. Wierzbicki, K. Stefaniak, 2012 – Deformation characteristics of overconsolidated subsoil from CPTU andSDMT tests. [In:] Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4, R. Q. Coutinho & P.W. Mayne (ed.). Proc. of 4th International Conference on Geotechnical and Geophisical Site Investigations, Porto de Galinhas, Brazil. Taylor & Francis Group, London: 1189-1193
 • Wierzbicki J., Młynarek Z., 2012 – Identification of overconsolidation effect by in situ tests (in Polish). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2012: 277-285

2011

 • Tumay M.T., Karasulu Y.H., Młynarek Z., Wierzbicki J., 2011 – Effectiveness of CPT-based classification charts for identification of subsoil stratigraphy. [In:] Proc. of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. A. Anagnostopoulos i inni (ed.). IOS Press: 91-98
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz Re., Paluszkiewicz Ry., 2011 – The evolution of a Weichselian proglacial lake in NW Poland as revealed by static penetration test. Geologos 17(2): 111-119.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2011 – Measuring inaccuracies in in-situ and laboratory testst (in Polish). [In:] Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Joanna Bzówka (ed.). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 15-37
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2011 – On the applicability of in situ soil probings to geological analyses. Geologos 1(17): 5-16

2010

 • Paluszkiewicz Re., Paluszkiewicz Ry., Wierzbicki J., 2010 – Use of cone penetration test in origin analysis of sediments, on the example of Gwda outwash plain (in Polish). [In:] Landform Analysis – Aplikacyjne metody badań geomorfologicznych. T. Kalicki, J. Szmańda (ed.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 83-90
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2010 – Interrelationships between CPTU, DMT, SDMT results for organic and fluvial soils. [In:] Soil Parameters from In Situ and Laboratory Tests. (ed.) E. Dembicki i J. Komisarek. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 271-280
 • Wierzbicki J. 2010 – Evaluation of subsoil overconsolidation by means of in situ tests at aspect of its origin (in Polish). Rozprawy Naukowe nr 410. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2009

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – The effect of sand grain roundness on the interpretation of CPTU penetration characteristics. [In:] The Academia & Practice of Geotechnical Engineering M. Hamza, M. Shahien, Y. El-Mossallamy (ed.), vol. 2. IOS Press, Amsterdam; 1091-1094
 • Wierzbicki J., Kroll M., Świtek K., 2009 – Analysis of correlation between undrained shear strength of glacial morain tills derived from triaxial and cone penetration tests (in Polish). [In:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (ed.). Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz: 217-226
 • Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – The analysis of the influence of noncohesive soil structure and texture on the CPTU cone resistance (in Polish). [In:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (ed.). Wydawnictwo Uczelniane UTP-Bydgoszcz: 117-126
 • Wierzbicki J., 2009 – Analysis of changes in overconsolidation ratio in selected profiles of non-lithified deposits. Architecture, Civil Engineering, Enviorment No. 3/2009: 77-84

2008

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2008 – Evaluation of geotechnical parameters of tailings built in the embankments. [In:] Zakladani staveb – Foundations. J. Jettmar, J. Bartak, T. Holousova & I. Vanicek (ed.). Brno: 110-121
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Long M., 2008 – Factors affecting CPTU and DMT characteristics in organic soils. [In:] Geotechnics in Marintime Engineering. Z. Młynarek, Z. Sikora & E. Dembicki (ed.). Vol. 1. Printing-Office MISIURO, Gdańsk: 407-417
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz R., Paluszkiewicz R., 2008 – The strength of sediment and its origins, based on selected sediments of marginal zone of the Vistula glaciation Pomeranian phase (in Polish). Landform Analysis Vol. 9, Poznań: 390-393

2007

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Tschuschke W., 2007 – Influence of measurements methodic on the results of density control of the żelazny most reservoir dams (in Polish). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Inżynieria Środowiska, z. 54. Warszawa: 166-174
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz R., Paluszkiewicz R., 2007 – Analysis of lithology of the złocieniec prograciel lake by means of cone penetration test results. [In:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. E. Smolska & D. Giriat (ed.). Oficyna Wyd. Łośgraf Warszawa: 427-438
 • Wierzbicki J., 2007 – Determination of homogenous geotechnical layers in strongly laminated soil by means of CPTU and cluster analysis. [In:] Geotechnical Engineering in Urban Enviornments. V. Cuellar et. al (ed.). Vol. 5. Millpress Rotterdam: 575-579
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2007 – An approach to 3D subsoil model based on CPTU results. [In:] Geotechnical Engineering in Urban Enviornments. V. Cuellar et. al (ed.) Vol. 3. Millpress Rotterdam: 1721-1726
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2007 – Efficiency of selected statistical criteria in determination of geotechnical parameters from CPTU. Studia geotechnica et mechanica. vol. 29, No. 1-2: 137-149
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2007 – New approaches and investigation problems of in-situ tests (in Polish). [In:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (ed.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 97-118
 • Wierzbicki J., Waliński M., 2007 – Estimation of the influence of stress state changes in non-cohesive subsoil on CPTU parameters. [In:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (ed.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 285-293
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2007 – Description of the density of aeolian sands and direct background of dunes in the Warta – Noteć interfluve area [MWN]. [In:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (ed.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 253-266