dr hab. Joanna Rotnicka-Dłużewska

E-mail: joanrot@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6034
Numer pokoju: 160

Stanowisko: Prof. UAM

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTG

Joanna Rotnicka-Dłużewska

Zainteresowania naukowe:

 • procesy eoliczne – ich uwarunkowania, natężenie i skutki
 • rozwój i ewolucja wydm przednich
 • sedymentacja w strefie brzegowej i w płytkomorskich środowiskach silikoklastycznych (osady współczesne i kopalne)
 • geologia Sudetów, zapis ewolucji sudeckich basenów sedymentacyjnych
 • ichnologia
Abstrakty
Artykuły
 • Hildebrandt-Radke, I., Stróżyk, M., Czebreszuk, J., Jaeger, M., Pospieszny, Ł., Cwaliński, M., Niebieszczański, J., Rotnicka, J., 2018. Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska). Acta Geographica Lodziensia,107, 73-92.
 • Rotnicka, J., Dłużewski, M., 2018. Uwarunkowania transportu eolicznego na Islandii. [W:] Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii, L. Andrzejewski (red.), Wydawnictwo UMK, pp. 37-44. ISBN 978-83-231-4074-0
 • Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B., 2016 – The first geological record of a palaeotsunami on the southern coast of the Baltic Sea, Poland. Geological Quarterly, 60: 417-440. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1294
 • Rotnicka J., Dłużewski M., 2016 – Uwarunkowania transportu eolicznego piasku w obszarach nadmorskich. [W:] Środowisko Przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej, Dłużewski M., Tsermegas I. (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 135-162, ISBN 978-63245-42-9.
 • Dłużewski M., Rotnicka J., 2016 – Cechy morfologiczne i uwarunkowania rozwoju wydm w strefie zwrotnikowej (na przykładzie Pustyni Namib). [W:] Środowisko Przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej, Dłużewski M., Tsermegas I. (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 109-134, ISBN 978-63245-42-9.
 • Rotnicka, J., 2015 – Burze pyłowe i piaskowe – cechy, uwarunkowania i skutki dla człowieka. [In:] W Kolebce Cywilizacji: Od Pustyń do Tropików. Dłużewski, M. (ed.), Warsztaty Geograficzne, Chiny 3-19.09.2015, 133-148.
 • Rotnicka, J., 2013 – Transport eoliczny na plaży morza bezpływowego: natężenie, uwarunkowania i wpływ na tworzenie wydm przednich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 159, ISBN 978-83-63400-71-2
 • Rotnicka, J., 2013 – Aeolian vertical mass flux profiles above dry and moist sandy beach surfaces. Geomorphology, 187, 27-37.
 • Rotnicka, J., 2011 – Factors controlling the development of foredunes along the Łeba Barrier on the south Baltic coast of Poland. Journal of Coastal Research, SI 64, 308-313.
 • Rotnicka, J., 2011 – Impact of beach surface type on the rate of sand transport by wind. Journal of Coastal Research, SI 64, 2058-2062.
 • Skolasińska, K., Rotnicka, J., 2011 – Pozakorytowe osady Warty zdeponowane w czasie powodzi zimowej 2010/2011 na zakolu rzeki w Marlewie (Poznań S). [In:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 7-25, ISBN: 978-83-63400-01-9
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., Młynarczyk, Z., 2011 – Szczegółowa mapa geologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Trąbczyn (nr 547).
 • Rotnicka, J., 2010 – Współczesne procesy eoliczne na plażach i wydmach przednich Mierzei Łebskiej – natężenie transportu piasku na plaży a problem formowania wydm przednich. [In:] Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R., Jasiewicz, J. (eds), IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek: 129-144.
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., 2010 – Poland. [In:] Encyclopedia of the World’s Coastal Landforms, Bird, E.C.F. (ed.), Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, 627-638.
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., Młynarczyk, Z., 2009 – Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Trąbczyn (nr 547). Państwowy Instytut Geologiczny, p. 45.
 • Rotnicka, J., 2008 – Podatność magnetyczna jako jedno z kryteriów korelacji holoceńskich osadów morskich, lagunowych i jeziornych, Mierzeja Łebska. [In:] Holoceńkie Przemiany Wybrzeży i Wód Południowego Bałtyku – Przyczyny, Uwarunkowania i Skutki. Rotnicki, K., Jasiewicz, J., Woszczyk, M. (eds), Wydawnictwo Tekst, Poznań-Bydgoszcz, 77-85.
 • Rotnicka, J., 2007 – Cykle transgresywne i regresywne w drobnoziarnistych sukcesjach osadowych na przykładzie górnokredowych margli plenerskich (Góry Stołowe, Sudety).  Sedimentologica, 1, 18-30.
 • Rotnicka, J., 2005 – Ichnofabrics of the Upper Cretaceous rocks from the Table Mountains (Sudetes, Poland SW). Geological Quaterly, 49, 1, 15-30.
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., 2004 –  Polish Coast. [In:] The World’s Coasts: Online. Bird, E. (ed.), Kluwer Akademic Press.
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., 2004 – Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzędowych dla arkusza Trąbczyn (nr 547) szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000: 1-69.
 • Rotnicka, J., 2002 – Porosity, compaction and cementation of the Upper Cretaceous ‘Plaenermergel’ (Table Mountains, Sudetes). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 18, 157-163.
 • Rotnicka, J., 2001 – Zróżnicowanie facjalne „margli plenerskich” na obszarze Gór Stołowych (Sudety, kreda górna) – tezy rozprawy doktorskiej. Zeszyty PTG, Oddz. Poznański, 10, 90-101.
 • Wojewoda, J., Rotnicka, J., Raczyński, P., 1997 – Obszar Sudetów w późnej kredzie. [In:] Obszary Źródłowe: Zapis w Osadach. [In:] Wojewoda, J. (ed.), VI Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały, 98-129.
 • Rotnicka, J., 1996 – Rozwój basenu cechsztyńskiego w środkowej części strefy Koszalin-Chojnice. Geologos, 1, 127-148.
 • Rotnicka, J., 1996 – Wiek i litologia tzw. margli plenerskich.  Szczeliniec, 1. Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, 21-26.

Streszczenia
 • Rotnicka, J., 2018. Aeolian sand transport rate on a beach in relation to the available fetch distance. International Conference on Aeolian Research ICAR X, June 25-29, 2018, Bordeaux, France.
 • Rotnicka, J., Dłużewski, M., 2018. Decadal dynamics of incipient foredunes in a tideless beach setting. International Conference on Aeolian Research ICAR X, June 25-29, 2018, Bordeaux, France.
 • Rojan, E., Dluzewski, M., Rotnicka, J., Krzemien, K., Kokosinski, Ł., Niklas, E. 2018. Impact of catchments morphology and lithology on stream channels system in high mountains of arid zone (example of High Atlas, Morocco). 1st Conference of the Arabian Journal of Geoscience (CAJG), November 11-15, 2018, Hammamet, Tunisia.
 • Dłużewski, M., Rotnicka, J., 2018. Aeolian Sand Transport Rate over Windward and Lee Slopes of Small Reversing Dunes, Southern Morocco. 1st Conference of the Arabian Journal of Geoscience (CAJG), November 11-15, 2018, Hammamet, Tunisia.
 • Niklas, E., Rotnicka, J., 2018. Texture and structure diagnostic for eolianites, example from the Atlantic coast, southern Morocco. International Conference on Aeolian Research ICAR X, June 25-29, 2018, Bordeaux, France.
 • Dłużewski, M., Rotnicka, J., 2018. Variation in sand transport intensity over small reversing dunes. International Conference on Aeolian Research ICAR X, June 25-29, 2018, Bordeaux, France.
 • Rotnicka, J., 2017. Natężenie transportu eolicznego piasku i jego rozkład w profilu pionowym w zależności od rodzaju powierzchni plaży. [W:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rzeźby”, Warszawa 13-15.09.2017, ISBN 978-8363245-62-7.
 • Rotnicka, J., Dłużewski, M., 2017. Bilans osadów wydm przednich bariery łebskiej. [W:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rzeźby”, Warszawa 13-15.09.2017, ISBN 978-8363245-62-7.
 • Dłużewski, M., Rodzewicz, M., Rotnicka, J., Zmarz, A., 2017. Zastosowanie wysokorozdzielczych zdjęć z samolotu bezzałogowego (UAV) do badań morfologii morskiej strefy brzegowej (na przykładzie badań strefy brzegowej Słowińskiego Parku Narodowego). [W:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rzeźby”, Warszawa 13-15.09.2017, ISBN 978-8363245-62-7.
 • Dłużewski, M., Rotnicka, J., 2017. Wilgotność piasku jako potencjalny czynnik warunkujący kształt barchanów (na przykładzie Sahary Zachodniej). [W:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rzeźby”, Warszawa 13-15.09.2017, ISBN 978-8363245-62-7.
 • Rotnicka, J., Łanczont, M., 2017: Stan badań geomorfologii eolicznej w Polsce. [W:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rzeźby”, Warszawa 13-15.09.2017, ISBN 978-8363245-62-7.
 • Dłużewski M., Rotnicka J., 2016 – Impact of fog and dew induced sand moisture on barchan dune asymmetry, the example from Western Sahara. [W:] 35th International Geological Congress, Cape Town, 27.08–4.09.2016.
 • Włodarski W., Rotnicka J., 2016 – Bilans osadów strefy brzegowej wybranego odcinka Bariery Łebskiej w świetle szczegółowego profilowania morfologicznego plaży i wydm przednich.[W:]. Geomorfologia stosowana – modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych, Poznań, 1-3.06.2016.
 • Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B., 2016 – Środkowoholoceńskie osady tsunami na wybrzeżu południowego Bałtyku. [W:] VI Krajowa Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii”, 28.06.2016-1.07.2016 Chęciny-Rzepka, ISBN 978-83-945216-0-8.
 • Skolasińska K., Rotnicka J., 2016 – Powódź 2010 i 2011 w dolinie Warty w okolicach Poznania – zapis w osadach. [W:] VI Krajowa Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii”, 28.06.2016-1.07.2016 Chęciny-Rzepka, ISBN 978-83-945216-0-8.
 • Rotnicka J., Skolasińska K., Dłużewski M., 2016 – Wilgotność piasku transportowanego w strumieniu wiatrowo-piaszczystym na plaży. [W:] VI Krajowa Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii”, 28.06.2016-1.07.2016 Chęciny-Rzepka, ISBN 978-83-945216-0-8.
 • Rotnicka, J., Włodarski, W., 2015 – Beach-foredune sand budget along the Łeba Barrier, south Baltic coast, Poland – pilot study and implications for coastal erosion assessment. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 22-25.06.2015.
 • Rotnicki, K., Rotnicka, J., 2015 – Middle Holocene paleotsunami deposits at Rowy, South Baltic Sea coast, Poland. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 22-25.06.2015.
 • Vertical distribution of grain size within sandy cloud transported by windRotnicka, J., Zięciak, J., 2015 – Vertical distribution of grain size within sandy cloud transported by wind. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 22-25.06.2015.
 • Rotnicka, J., 2014 – Aeolian sand transport rate and vertical mass flux profiles above sandy beach covered with pebbles. Proceedings of the Eighth International Conference on Aeolian Reserch (ICAR VIII), Lanzhou, China, July 21-25, 2014.
 • Rotnicka, J., 2014 – Aeolian sand transport on a beach during rainfall. Proceedings of the Eighth International Conference on Aeolian Reserch (ICAR VIII), Lanzhou, China, July 21-25, 2014.
 • Rotnicka, J., 2013 – Bilans transportu eolicznego piasku a rzeczywisty rozwój wydm przednich na barierze łebskiej. [In:] Geologia Morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości. Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (eds), Poznań, Poland, 7-9 listopada 2013: 78-79.
 • Rotnicka, J., 2013 – Aeolian vertical mass flux profiles above dry and moist sandy beach surfaces. Geophysical Research Abstracts, 15, EGU2013-9587.
 • Skolasińska, K., Szczuciński, W., Mitręga, M., Rotnicka, J., Jagodziński, R., Lorenc, S., 2013 – Sedimentary record of Warta river floods in summer 2010 and winter 2011 nearby Poznań, W Poland. Geophysical Research Abstracts, 15, EGU2013-9638.
 • Skolasińska, K., Rotnicka, J., 2011 – Zimowa powódź 2010/2011 w dolinie Warty – osady powodziowe na zakolu w Marlewie (południowa część Poznania). Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13-16.10.2011.
 • Rotnicka, J., 2010 – Wpływ rodzaju powierzchni plaży na natężenie transportu eolicznego. [In:] Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R., Jasiewicz, J. (eds), IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek: 43-44.
 • Rotnicka, J., 2008 – Podatność magnetyczna w profilach L344 / L360 i L433A / L470 jako jedno z kryteriów korelacji utworów morskich, lagunowych i jeziornych, Mierzeja Łebska. [In:] Holoceńskie Przemiany Wybrzeży i Wód Południowego Bałtyku: Przyczyny, Uwarunkowania i Skutki. Rotnicki, K. (ed.), Przewodnik do sesji terenowej, Smołdzino, 6-9.05.2008: 36.
 • Rotnicka, J., 2008 – Podatność magnetyczna holoceńskich osadów morskich, lagunowych, jeziornych oraz rzecznych i rzeczno-lodowcowych podłoża, Mierzeja Łebska. [In:] Holoceńskie Przemiany Wybrzeży i Wód Południowego Bałtyku: Przyczyny, Uwarunkowania i Skutki. Rotnicki, K. (ed.), Przewodnik do sesji terenowej, Smołdzino, 6-9.05.2008: 54-55.
 • Rotnicka, J., 2007 – Natężenie transportu eolicznego na dowietrznych stokach wydm, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii.  Przegląd Geologiczny, 55, 4: 303-304.
 • Rotnicka, J., 2006 – Uziarnienie piasku w pionowym profilu strumienia wiatrowo-piaszczystego, NE wybrzeże Brazylii. [In:] Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. Wysocka, A., Jesionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 2, Zwierzyniec 20-23.06.2006.
 • Rotnicka, J., 1997 – Wykształcenie facjalne tzw. margli plenerskich na południowych zboczach Gór Stołowych (Sudety, kreda górna). [In:] Obszary Źródłowe: Zapis w Osadach. Wojewoda, J. (ed.), VI Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały, 48-50.
 • Rotnicka, J., Wojewoda, J., 1996 – Rekonstrukcja kenozoicznych sieci rzecznych na Dolnym Śląsku. [In:] Analiza Basenów Sedymentacyjnych a Nowoczesna Sedymentologia, Karnkowski, P.H. (ed.), V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały.