mgr Ewelina Niklas

E-mail: ewenik@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6039
Numer pokoju: 168

Stanowisko: doktorant

Ewelina Niklas

Zainteresowania naukowe:

  • współczesne procesy eoliczne,
  • sedymentologia,
  • geologia naftowa
Abstrakty

2018

Niklas E., Rotnicka J. 2018. Diagnostic textural and structural features for eolianites of the Atlantic Coast next to Aglou, southern Morocco [w:] The 10th International Conference on Aeolian Research 2018, 25-29 June, Bordeaux, France, str. 20.

2017

Niklas E. 2017. Cechy teksturalno-strukturalne eolianitów na wybrzeżu Atlantyku w okolicach Aglou, Maroko południowe [w:] Dłużewski M., Rojan E., Smolska E., Tsermegas I. [Red.] Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby (IX Zjazd Geomofrologów Polskich). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, str. 108.

2017

Dłużewski M., Rotnicka J., Niklas E. 2017. Natężenie transportu eolicznego w obrebie małych wydm poprzecznych odwracalnych (na przykładzie wydm regionu Coude du Dra – południowe Maroko [w:] Dłużewski M., Rojan E., Smolska E., Tsermegas [Red.] Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby (IX Zjazd Geomorfologów Polskich). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, str. 42.

Artykuły

2019

Rojan E., Dłużewski M., Rotnicka J., Krzemień K., Kokosiński Ł., Niklas E. 2019. Impact of catchments morphology and lithology on stream channels system in High Mountains of arid zone (example of High Atlas, Morocco) [w:] Boughdiri M., Bádenas B., Selden P., Jaillard E., Bengtson P., Granier B. [Red.] Paleobiodiversity and Tectono-Sedimentary Records in the Mediterranean Tethys and Related Eastern Areas. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, str. 319-321.