dr Robert Radaszewski

E-mail: robert.radaszewski@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6027
Numer pokoju: 153

Stanowisko: adiunkt

 

Robert Radaszewski

Przedmioty:

 • Geologia inżynierska
 • Elementy mechaniki gruntów i geotechniki
 • Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
 • Górnictwo i wiertnictwo (ćw. terenowe)

 

Zainteresowania naukowe:

 • Analiza zmienności zagęszczenia szkieletu ziarnowego zróżnicowanych genetycznie gruntów bezkohezyjnych Niżu Polski wraz z ustalaniem jej przyczyn
 • Implementacja geotechnicznych badań in-situ do ogólno-geologicznych charakterystyk paleośrodowisk
 • Charakterystyka możliwości korelacji wybranych fizyczno – mechanicznych parametrów gruntów ustalanych w oparciu o różne techniki i procedury badawcze

 

Abstrakty

2018

 • Wierzbicki J., Radaszewski R., Waliński M., 2018 – The variability of CPTU results on the AMU-Morasko soft clay test site. [in:] Hicks, M. (Ed.), Pisanò, F. (Ed.), Peuchen, J. (Ed.). (2018). Cone Penetration Testing 2018. London: CRC Press.: ISBN 9780429000485

2010

 • Radaszewski R., 2010 – Zastosowanie dynamicznych i statycznych sondowań gruntów w badaniach sedymentologicznych. [W:] POKOS’4 Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis, Rotnicka J., i inni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 96-98, ISBN 978-83-61320-90-6

2008

 • Radaszewski R., 2008 – Stopień zagęszczenia osadów eolicznych wybranych obszarów Polski. [W:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Kostrzewski A., Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM Poznań: 93-95
 • Radaszewski R., Wilkosz P., 2008 – Litologia i geneza powierzchniowych osadów północnego Sudanu. [W:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Kostrzewski A., Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM Poznań: 95-97

2003

 • Radaszewski R., 2003 – Gęstość upakowania (stopień zagęszczenia) późno-plejstoceńskich i wczesno-holoceńskich piasków wydmowych Międzyrzecza Warciańsko – Noteckiego (MWN). [W:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych Kostrzewski A., WNGiG UAM Poznań: 76-79

Artykuły

2015

 • Radaszewski R., Stefaniak K., 2015 – Oedometric tests of cohesive soils – testing methods and their results. Architecture Civil Engineering Environment, 8, 4: 53-60

2011

 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2011 – On the applicability of in situ soil probings to geological analyses. Geologos, 17 (1): 5-16
 • Radaszewski R., 2011 – Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zagęszczenie gruntów bezkohezyjnych w świetle badań eksperymentalnych. Nauka Przyroda Technologie, 5 (5) #93: 1-13
 • Radaszewski R., Nowak M., 2011 – Znaczenie infiltracji wód w procesie zagęszczania gruntów bezkohezyjnych na przykładzie wyników badań z obszarów ujęć wody m. Poznania oraz badań eksperymentalnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445: 529-540

2007

 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2007 – Charakterystyka zagęszczenia piasków eolicznych i bezpośredniego podłoża wydm na obszarze Międzyrzecza Warciańsko – Noteckiego [MWN]. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Radaszewski R., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Geologos, XI: 253-266, ISBN 978-83-60247-74-7

2006

 • Radaszewski R., Wilkosz P., 2006 – Geologia i Środowisko Przyrodnicze Rejonu IV Katarakty Nilu, Sudan. [W:] Streszczenia Referatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Skoczylas J., Instytut Geologii UAM Poznań, tom XV: 179-194

2005

 • Wilkosz P., Radaszewski R., 2005 – Geology and geomorphology in the Fourth Nile Cataract region (Northern Sudan), Rozdział raportu  dla rządu sudańskiego z prac geologiczno kartograficznych realizowanych w ramach Polskiej Misji Archeologicznej w Sudanie (niepublikowane, zrecenzowane)

2004

 • Górska M., Radaszewski R., 2004 – Rozwój procesów i form eolicznych północno-wschodniej Sahary. [W:] Streszczenia Referatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Skoczylas J., Instytut Geologii UAM Poznań, tom XIII: 39-47
 • Liszkowski J., Radaszewski R., Wilkosz P., 2004 – Geologia i środowisko przyrodnicze Czarnohory. [W:] Streszczenia Referatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Skoczylas J., Instytut Geologii UAM Poznań, tom XIII: 73-85

2000

 • Liszkowski J., Radaszewski R., 2000 – Pojezierze Międzychodzko – Pniewskie – historia geologiczna i ewolucja rzeźby. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. [W:] Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Biernacka J., Skoczylas J., Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań: 147-162, ISBN 83-88163-38-8

1998

 • Radaszewski R., 1998 – O wiarygodności charakterystyk kinematycznych środowisk depozycyjnych odtworzonych w oparciu o standardową metodę analizy granulometrycznej. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Liszkowski J., WIND – Wrocław: 287-289, ISBN 83-908127-4-6